Skip to Content

Ögonlocksinflammation

Ögonlocksinflammation, eller blefarit, är en inflammation i ögonlockskanterna. Den kan förekomma i alla åldrar, men är vanligare hos äldre.

Personer med känslig hud samt vid vissa hudsjukdomar har större benägenhet att få blefarit. Om du har en hudsjukdom, till exempel rosacea, är det viktigt att du får en bra grundbehandling av din läkare.

I ögonlocken sitter många små körtlar som ska avge smörjande medel till ögonlocken och ögats yta. Vid blefarit täpps körtlarna igen och det kan samlas krustor i ögonfranskanten och ögat får inte den smörjning det behöver.

Den är ofta kronisk och drabbar båda ögonen. Besvären kan bli långdragna men kan lindras av rätt behandling. Synen påverkas som regel inte.

Symtom på blefarit

Röda lätt svullna ögonlockskanter, sveda, skav och en brännande känsla är vanliga symtom. Små krustor/hudflagor samlas i ögonfransarna. Klåda kan också förekomma.

Ibland tåras ögonen mycket då tårfilmen, som normalt ska innehålla smörjmedel från körtlarna blir mer vattnig. Detta gör att ögonen känns torra och grusiga trots att tårarna rinner.


Back to top