Skip to Content

Synfel

Att ha ett synfel innebär att du ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Synfel kan korrigeras på olika sätt exempelvis med glasögon eller kontaktlinser.

Här berättar vi mer om de olika synfelen

  • Närsynthet (Myopi) 
  • Översynthet (Hyperopi) 
  • Brytningsfel (Astigmatism) 
  • Ålderssynthet (Presbyopi) 

 

Närsynthet

Närsynthet (myopi) gör att man ser dåligt på långt håll men ofta bra på nära håll, därav kommer namnet närsynthet. Anledningen till att man är närsynt beror på att ögat bryter ljuset för starkt så ljusstrålarna hamnar framför näthinnan istället för mitt på. Oftast orsakas detta av att ögat är för långt. Man korrigerar myopi med minusstyrkor på glas eller kontaktlinser. 

Myopi på -6.00 dioptrier eller mer räknas som kraftig myopi. Personer med hög myopi har större frekvens av glaskroppsgrumlingar samt löper större risk att drabbas av t.ex. näthinneavlossning. 

Översynthet

Översynthet (hyperopi)  är motsatsen till närsynthet (myopi). Då ser man ofta bra på avstånd men det är suddigare på nära håll. Ju närmre man tittar på ett objekt så får ögat anstränga sig mer. Därför kan närarbete såsom läsning och skärmarbete ge huvudvärk samt sveda och ansträngdhet i och runt ögonen. Anledningen till att man är översynt beror på att ögat bryter ljust för svagt så ljusstrålarna hamnar bakom näthinnan istället för mitt på. Oftast orsakas detta av att ögat är för kort. Man korrigerar hyperopi med plusstyrkor på glas eller kontaktlinser.

Brytningsfel

Brytningsfel (astigmatism) är ett vanligt synfel, de flesta personer har någon grad av astigmatism. Astigmatism innebär att ögat bryter ljuset fel så det hamnar på flera olika punkter framför och/eller bakom näthinnan. Oftast beror astigmatism på att hornhinnan är ojämn och bryter ljuset fel. Astigmatism korrigeras med toriska styrkor på glas eller kontaktlinser.

Personer med astigmatism kan uppleva dubbelkonturer/skuggbilder runt objekt.

Ålderssynthet

Ålderssynthet (presbyopi) drabbas alla av. Det uppstår för de flesta runt 45 års ålder. Är du myop (närsynt) så märker du ofta av din ålderssynthet något senare än en person som är hyperop (översynt). Linsen i ögat stelnar och blir mindre elastisk, detta leder till att ögat inte kan ställa skarpt på nära håll. Då börjar man se suddigt när man läser och det kan vara svårt att växla fokus mellan olika avstånd. När man läser eller arbetar framför datorn kan man känna att man blir trött och ansträngd i ögonen samt att man kan få huvudvärk.


Back to top