Skip to Content

Regnbågshinneinflammation

Regnbågshinneinflammation, eller irit, är en ögonsjukdom som drabbar iris. Sjukdomen kan komma plötsligt och är ibland en följd av någon annan sjukdom.

De flesta som drabbas av irit är för övrigt friska och orsaken kan ofta inte fastställas. Vanligen brukar bara ett öga drabbas. Symtomen är värk, rodnad och ljuskänslighet. Ibland märks också försämrad syn.

En grupp patienter har en ärftlig benägenhet att utveckla irit. Dessa patienter har inte sällan en inflammation i ländryggen, så kallad Bechterews sjukdom. Även vissa inflammatoriska tarmsjukdomar, så som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, kan innebära en ökad risk för att utveckla irit.

Behandling

Behandlingen är lokal i form av ögondroppar. Du får dels pupillvidgande droppar som förhindrar en sammanväxning mellan iris och linsen och som också ger smärtlindring. Dropparna medför att synen främst på nära håll försämras men normaliseras sedan när behandlingen avslutas. Dessutom ger man ögondroppar som innehåller kortison som häver inflammationen. Ett fåtal kan behöva tillägg av kortisontabletter.

Vid kronisk regnbågsinflammation görs också viss kompletterande medicinsk utredning.

När man för första gången fått irit, och är frisk för övrigt, kan man inte uttala sig om risken att drabbas igen. Har man däremot upplevt flera episoder av irit föreligger det en ökad risk att få tillbaka besvären.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top