Skip to Content

Synfältsundersökning

För att ta reda på om du har en sjukdom som kan påverka näthinnan, synnerven eller någon annan del av synbanan görs en synfältsundersökning. Precis som namnet antyder kartläggs synfältet för att visa var det eventuellt finns en sämre synfunktion.

Den vanligaste orsaken till att synfältet påverkas är glaukom, grön starr. En annan orsak kan exempelvis vara sjukdom i hjärnan.

Undersökningen går till så att du får sitta och titta in i en vit skärm i ett i övrigt mörkt rum. Du får titta på en fast punkt samtidigt som det då och då tänds ljuspunkter på olika ställen på skärmen.

När du uppfattar ljuspunkterna trycker du på en knapp och resultatet blir en bild av ditt synfält. Genom att se var du har en sämre synfunktion kan läkaren bedöma vad som orsakar problemen. 


Back to top