Skip to Content

Torra ögon

Aleris ögonmottagningar erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av patienter med torra ögon.

Torra ögon är ett problem som drabbar 10-15 % av befolkningen. Särskilt kvinnor är drabbade.

Ögats hornhinna och bindehinna utsätts för uttorkning med olika besvär som gruskänsla, trötthet i ögonen och dimsyn. Paradoxalt nog drabbas ofta patienter med ögontorrhet av rinnande ögon. Detta beror på att irriterande torra fläckar på ögats yta aktiverar reflextårar som inte ger någon nämnvärd lindring av symtomen.

Ögontorrhet kan ha olika orsaker. Vanligast är bristande tårproduktion. Inflammatoriska sjukdomar, olika läkemedel och vissa infektioner kan också orsaka torra ögon. Patienter med Sjögrens syndrom får torra ögon på grund av autoimmun inflammation i tårkörteln.
Diagnosen kräver en noggrann medicinsk utredning. Läs mer om Sjögrens syndrom

Varmt välkommen och kontakta Aleris ögonmottagningar som har lång erfarenhet av behandling inom detta område.


Back to top