Lipiflow och andra behandlingsmetoder för torra ögon

Ögats hornhinna och bindehinna utsätts för uttorkning med olika besvär som gruskänsla, trötthet i ögonen och dimsyn. Paradoxalt nog drabbas ofta patienter med ögontorrhet av rinnande ögon. Detta beror på att irriterande torra fläckar på ögats yta aktiverar reflextårar som inte ger någon nämnvärd lindring av symtomen. Ögontorrhet kan ha olika orsaker där den vanligaste är bristande tårproduktion. Inflammatoriska sjukdomar, olika läkemedel och vissa infektioner kan också orsaka torra ögon. Patienter med Sjögrens syndrom får torra ögon på grund av autoimmun inflammation i tårkörteln. Oavsett diagnos krävs en noggrann medicinsk utredning.

torra_ogon 201231.jpg