Skip to Content

Abort

Om du är gravid kan du hos Aleris snabbt få en tid för rådgivning, undersökning och behandling. Abort kan ske ofrivilligt via ett missfall, så kallad spontan abort. Det kan också provoceras fram med hjälp av medicin eller kirurgi.
I Sverige har kvinnor rätt att själva fatta beslut om abort till och med graviditetsvecka 18. Därefter ska det finnas särskilda skäl för att man ska få göra en abort.

Även om man har rätt till abort är det ett svårt beslut för de flesta. Därför kan det vara bra att prata med någon innan beslutet fattas. Det kan vara någon inom sjukvården eller en god vän. Aleris har kunnig personal som kan lyssna och ge råd.

Även efter en genomgången abort kan man ha behov av att prata med någon om sin situation. Inom sjukvården har alla tystnadsplikt. Den innebär att det du berättar stannar hos den som lyssnar.

Noggrann undersökning

Innan aborten genomförs får du gå igenom en noggrann undersökning för att fastställa hur långt graviditeten gått.

Efter undersökningen får du information om de abortmetoder som finns och vilken av dem som passar bäst. Instruktioner om hur du ska förbereda dig inför aborten får du av barnmorskan.

Hur går det till?

Det finns två olika sätt att göra en abort. Vilken metod som väljs beror på hur långt graviditeten har gått. Medicinsk abort, som utförs t o m graviditetsvecka 9, genomförs med hjälp av tabletter som sätter igång livmoderns sammandragningar. Detta leder till att graviditeten stöts ut i form av en blödning. Efter en medicinsk abort får du tid för en efterkontroll för att en barnmorska eller läkare ska kunna se att aborten har lyckats. Det är av yttersta vikt att du kommer på återbesöket då riklig blödning inte är en garanti för att aborten är fullständig.

Fram till graviditetsvecka 12 kan man göra en operation, så kallad kirurgisk abort. 3 timmar innan aborten genomförs får du ta ett läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen. Vid operationen avlägsnas graviditeten av en läkare. Operationen, som tar 5 - 10 minuter, utförs under lokalbedövning eller narkos. 

Efter 12:e graviditetsveckan görs inte kirurgisk abort eftersom graviditeten då är för långt gången. Istället görs sen medicinsk abort, som innebär att man framkallar abort med hjälp av tabletter. Sen medicinsk abort utförs inte på Aleris.

Vad händer efteråt?

Efter en abort, oavsett om den är medicinsk eller kirurgisk, uppstår en blödning som kan pågå i upp till 4 veckor. Under tiden blödningen pågår ska du undivka infektion genom att avstå från bad, tampong och samlag.

 
 

Back to top