Skip to Content

Välkommen till Abortmottagningen

Är du gravid och önskar att avbryta din graviditet kontakta oss på abortmottagningen. På Aleris Ultragyn Sabbatsberg hjälper vi dig som är abortsökande, just nu har vi gott om snabba tider.

Vi erbjuder medicinsk abort fram till graviditetsvecka 10+0 dagar räknat från sista mens första dag. Kirurgisk abort finns att tillgå från graviditetsvecka 7+0 dagar till 12+0 dagar.

Det finns möjlighet att få kuratorssamtal för de som vänder sig till oss, vi erbjuder tidsbokade samtal enskilt eller med din partner för den som har motstridiga känslor inför ett abortbeslut. Stödsamtal kan även bokas efter abort. Samtalen är kostnadsfria och bokas för patienter i samband med något av besöken. 

 

Vi erbjuder alltid möjlighet att få preventivmedelsrådgivning i samband med besöket.

Back to top