Skip to Content

Välkommen till Abortmottagningen

Är du gravid och önskar att avbryta din graviditet kontakta oss på abortmottagningen. På UltraGyn hjälper vi dig som är abortsökande.

Vi erbjuder medicinsk abort fram till graviditetsvecka 9+0 dagar räknat från sista mens första dag. Kirurgisk abort finns att tillgå från graviditetsvecka 7+0 dagar till 12+0 dagar.

Det finns också möjlighet att få preventivmedelsrådgivning och kuratorssamtal för de som vänder sig till oss.


Back to top