Stödsamtal kan även bokas efter abort. Samtalen är kostnadsfria och bokas för våra patienter i samband med något av besöken här.