Skip to Content

Inför första besöket


Basprogram

För att vi på bästa och säkraste sätt ska kunna kontrollera och förebygga eventuella komplikationer under graviditeten arbetar vi efter ett program som är utarbetat av Stockholms läns landsting, det så kallade BAS-programmet.Back to top