Skip to Content

Gynekologiskt cellprov

Vid gynekologisk cellprovtagning (cytologiprov) tas ett cellprov från livmodertappen i syfte att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar.

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som kallas livmodertappen och som mynnar ut i slidan. Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Cellprovet kan även testas för de typer av HPV, humant papillomvirus, som kan ge cellförändringar.

Back to top