Skip to Content

Cellprov

Gynekologisk cellprovtagning görs för att upptäcka cellförändringar på livmodertappen. Sådana förändringar kan vara tidiga tecken på cancer. Därför är de viktiga att upptäcka så att de kan behandlas.

Ett cellprov innebär att ett prov från livmoderhalsen tas med en liten spatel eller borste. Provet undersöks sedan i mikroskop för att upptäcka eventuella cellförändringar. Förändringar på cellerna på livmoderhalsen kan i ovanliga fall vara ett förstadium till cancer.

Det finns också möjlighet att analysera provet för viruset HPV - humant papillomvirus - som kan orsaka cellförändringarna.

De allra flesta kvinnor som har cellförändringar blir av med dem efter behandling. I Sverige  kallas kvinnor mellan 23 och 64 år regelbundet till cellprovtagning. Hur ofta beror på ålder, med glesare besök i högre åldrar. Efter 60-70 års ålder är risken låg att drabbas av cancer i livmoderhalsen för kvinnor som ingått i screeningprogrammet och som inte har haft så kallade höggradiga cellförändringar.

Hos oss kan du som är privatbetalande kund få en gynekologisk undersökning som inkluderar cellprov. Vi utför inte cellprov inom den nationella screeningprogrammet.


Ioan Botas

Specialistläkare i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan, Göteborg
Aleris Specialistvård Borås

Anna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Berndt Stenberg

Specialist i hudsjukdomar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Bjarne Ardnor

Bjarne Ardnor

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Kristian Roos

Kristian Roos

Specialistläkare Öron Näsa Hals

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Marcus Bohlin

Marcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >


Back to top