Skip to Content

Hysteroskopi

Hysteroskopi är en titthålsundersökning av livmoderhålan som används både för att ställa diagnos och för att behandla. På Aleris finns erfarna gynekologer som kan hjälpa dig med utredning och behandling.

Hysteroskopi är en titthålsundersökning av livmoderhålan som används både för att ställa diagnos och för att behandla. På Aleris finns erfarna gynekologer som kan hjälpa dig med utredning och behandling.

Undersökningen används bland annat för att hitta orsaker till blödningsstörningar eller barnlöshet, polyper, godartad muskeltumör i livmodern, eller missbildningar. Den utförs helst i början av menstruationscykeln, när det inte förekommer blödning.

Hysteroskopi görs ibland i narkos, ibland i lokalbedövning och ibland utan bedövning. Vilken form som är aktuell för dig kommer du överens med din läkare om vid ett mottagningsbesök inför operationen. 

Hur går undersökningen till?

Undersökningen sker på en operationsavdelning under narkos eller lokalbedövning. Efter sövning/bedövning undersöker gynekologen livmoderhålan med hjälp av ett instrument som kallas hysteroskop. Instrumentet, som ser ut ungefär som ett rör, förs in i livmodern via livmoderhalsen. 

Vad händer efter operationen?

Du kan vanligtvis gå hem några timmar efter operationen. Du kan blöda några dagar efteråt men man brukar inte ha särskilt ont. Dagen efter operationen brukar man må ungefär som vanligt. 

 

Back to top