Skip to Content

Ultraljud under fertilitetsbehandling och tidig graviditet

Genomgår ni fertilitetsbehandling erbjuder vi ultraljudsbedömning av livmoderslemhinna (endometrium) och äggstockar. 

Ultraljud i tidig graviditet kan utföras för att påvisa hjärtaktivitet, antal foster, graviditetslängd. NIPT (non-invasive prenatal test) är ett blodprov från mamman som visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Det går att utföra från graviditetsvecka 10. Ida Gideonsson

Specialist i gynekologi & obstetrik

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top