Skip to Content

Ultraljud under fertilitetsbehandling och tidig graviditet

Genomgår ni fertilitetsbehandling erbjuder vi ultraljudsbedömning av livmoderslemhinna (endometrium) och äggstockar. Vi är vana att utforma undersökningar enligt önskemål med kort varsel.

Ultraljud i tidig graviditet kan utföras för att påvisa hjärtaktivitet, antal foster, graviditetslängd. NIPT (non-invasive prenatal test) är ett blodprov från mamman som visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Det går att utföra från graviditetsvecka 10. 



Ida Gideonsson

Specialist i gynekologi & obstetrik

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top