Bildlagringssystem samt ultraljudsutrustning

För oss är bildlagring en självklarhet. Tricefy (bildlagringssystem) fungerar som ett vanligt SMS, där mottagaren får avidentifierade bilder och filmklipp direkt till sin mobil och /eller till sin e-postadress.

Med den här tjänsten kan du enkelt dela bilder med din familj och vänner. Bilderna bekostas av patienten själv.

Tjänsten används även för att kunna göra medicinska bedömningar av ultraljudsbilder, så kallad andrahandsbedömning (second opinion) av läkare med specialistkomptetens, Patientsäkerheten skyddas med hjälp av patientsäkerhetslagen.

Vår ultraljudsutrustning

Vi ställer höga krav på bildåtergivning vid våra ultraljudsundersökningar och använder oss av ultraljudsmaskiner i GEs expertserie GE Voluson E-10.