Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Du får ligga på rygg på en brits. För att det ska bli bra kontakt mellan livmodern och ultraljudsgivaren stryks ett lager gelé ut på huden ovanför. Ultraljudsgivaren förs sedan fram och tillbaka över detta hudområde. Den bild som skapas visar sig på skärmen och du kan följa med undersökningen genom att titta på en egen bildskärm. Efter undersökningen går vi igenom svaren eller resultataten (om du gör en sannolikhetsberäkning vid exempelvis KUB).

Inga barn får komma med in på undersökningsrummet

Då ultraljud är en medicinskt undersökning som kräver stark koncentration från undersökaren,  avråder vi från att ta med barn då dessa kan störa undersökaren och det i sin tur kan påverka undersökningens kvalitet. 

Bilder direkt till mobilen

Du har efter undersökningen möjlighet att få dina bilder samt filmklipp direkt till mobilen eller till e-post. 

Samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

Om vi vid ultraljudsundersökningen, oavsett graviditetslängd, finner något som avviker från det normala och därmed kräver en second opinion hos fostermedicinsk expertis, har vi ett nära samarbete med Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset. Vi har även ett nära samarbete med Aleris Specialistvårds abortmottagning i Nacka gällande missed abortion (upp till grav vecka 12+0)