Skip to Content

KUB-kombinerat ultraljud och blodprov

KUB görs i tidig graviditet mellan graviditetsvecka 11-14. KUB består av ett blodprov som tas på mödravården samt en ultraljudsundersökning  och görs oftast med några veckors mellanrum.

Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har en kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 13, 18 och 21. Under förutsättning att du har tagit blodprovet i god tid, kan du få svaret i samband med ultraljudsundersökningen - 1177 ”KUB”.

Till oss kan du komma och göra din KUB-undersökning med eller utan remiss. Utan remiss betalar du för undersökningen själv. 

Back to top