Skip to Content

NIPT-non invasive prenatal testing

Vid NIPT tas ett blodprov från den gravida kvinnan. I blodet finns en liten mängd DNA från fostret som analyseras. Innan blodprovstagningen görs även ett ultraljud.

Med en träffsäkerhet på drygt 99 % ger metoden ett svar på om fostret bär på en kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 21, 13, 18 samt könskromosomerna. Det tar två arbetsveckor innan du får svaret. - 1177 ”NIPT”

Innan NIPT -provet tas, ges utförlig information gällande provet och en ultraljudsundersökning av fostret utförs. 

Välkommen att ta NIPT-prov hos oss, med eller utan remiss. Utan remiss betalar du för undersökningen själv. 

Back to top