Skip to Content

Kardiologi

Vid Aleris hjärtmottagningar arbetar erfarna hjärtspecialister.

Till våra hjärtmottagningar kan du komma för utredning av hjärtsjukdomar, som till exempel hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och kranskärlssjukdom. 


Back to top