Skip to Content

Kardiologi

Vid Aleris hjärtmottagningar arbetar erfarna hjärtspecialister.

Till våra hjärtmottagningar kan du komma för utredning av hjärtsjukdomar, som till exempel hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och kranskärlssjukdom. 
 

Här kan du läsa om vilka hjärt- och kärlundersökningar vi gör inom klinisk fysiologi. Back to top