Skip to Content

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som kännetecknas av oregelbunden och oftast hastig puls.

Förmaksflimmer försämrar hjärtats pumpfunktion och ökar risken för bland annat stroke. Symtom vid förmaksflimmer kan till exempel vara hjärtklappning, yrsel, trötthet, andfåddhet eller obehagskänsla i bröstet.

Till våra mottagningar kan du komma för bedömning och utredning av dina besvär.Maria Daniel

Maria Daniel

Specialist i kardiologi

Hjärtmottagning, Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Helena Rohman

Specialist i hjärtsjukdomar

Hjärtmottagning, Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Leif Sandström

Leif Sandström

Specialist i hjärtsjukdomar

Hjärtmottagning, Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Ulrika Idermark

Specialist i hjärtsjukdomar

Hjärtmottagning, Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Susanne Klerck Linder

Specialist i kardiologi

Hjärtmottagning, Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson

Kardiolog/hjärtspecialist

Aleris Specialistvård Jakobsberg

Back to top