Skip to Content

Pacemakerkontroll

Den som har en pacemaker måste livet ut gå på regelbundna kontroller. En pacemakerkontroll tar cirka trettio minuter.

En pacemakerkontroll börjar vanligtvis med att ett EKG kopplas och att din läkare eller sjuksköterska frågar hur du har mått sedan den senaste kontrollen. Sedan utförs en rad mätningar som kan ta en stund.

Bland annat undersöks hur starka signaler som krävs för att hjärtat ska slå samt om pacemakern kan lyssna av hjärtats egna slag. Pacemakerns batteri och elektrodernas funktion kontrolleras också.

De regelbundna kontrollerna är ett bra tillfälle för dig att ta upp eventuella frågor som dykt upp sedan du var på kontroll senast.

Kontrollen tar cirka 30 minuter och kräver inga särskilda förberedelser. Resultatet av kontrollen skickas till din undersökande läkare.


Back to top