Skip to Content

Slemhinnesprickor

En slemhinnespricka (analfissur) uppstår oftast i samband med hård avföring. Sprickan är smärtsam och ger upphov till ett kramptillstånd i slutmuskeln.

Sprickan är smärtsam och ger upphov till ett kramptillstånd i slutmuskeln. Krampen gör att sprickan läker sämre eller inte alls och det blir en ond cirkel.

Behandlingen går ut på att häva kramptillståndet. Vanligen görs detta med hjälp av en särskild salva. Ibland tvingas man emellertid operera. Via ett litet snitt skär man då av några fibrer i slutmuskeln för att få krampen att släppa och sprickan att läka.

Välkommen att kontakta oss.Back to top