Skip to Content

Ljumskbråck

Ljumskbråck hos vuxna beror på att bukväggen av någon anledning är försvagad. Symtomen vid ljumskbråck är smärta och man kan också känna en tryckkänsla i ljumsken. Aleris erfarna kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär.

Bukhinnan och bukinnehållet, som består av fett och tarm, pressas ut genom det svaga stället på bukväggen och bildar en slags säck. Man kan ofta se bråcket med blotta ögat eftersom det bildar en utbuktning på huden.

Om bråcket inte går att trycka tillbaka när man ligger ner kan det vara risk att det kommer i kläm och orsakar tarmvred. I dessa fall bör man söka sjukvård omedelbart på närmaste sjukhus. Både män och kvinnor kan få ljumskbråck, men det är mycket vanligare hos män. Operation av ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen som utförs i världen.

Hos kirurgen görs en noggrann bedömning av det misstänkta bråcket. Bråckets läge och storleken på bråcköppningen uppskattas. Sedan undersöks ljumskar och bukväggen. Om du har symtom på bråck utan att det går att se eller känna ett bråck från utsidan kan det behövas fler undersökningar, till exempel på en röntgenavdelning.

Information om förberedelser inför operationen kommer du att få i din kallelse.

Så här går operationen till

Ljumskbråck kan antingen opereras under en öppen operation, det vill säga att kirurgen lägger ett snitt i ljumsken, eller med hjälp av titthålsteknik. I det senare fallet används ett smalt instrument som överför bilder till en bildskärm där kirurgen kan följa arbetet. Instrumentet förs in genom små hål i bukväggen.

Operationen sker i ryggbedövning, narkos eller lokalbedövning beroende på vilken operationsmetod som används. Oavsett metod så handlar operationen om att bråcksäcken tas bort eller petas tillbaka in i bukhålan. Sedan snävas bråckkanalen till och bukväggen förstärks. Bukväggen kan förstärkas på olika sätt, till exempel med hjälp av kroppens egna vävnader, så kallad bråckplastik. En annan metod är att låta ett nät av ett slags plastmaterial förstärka bukväggen.

Efter operationen

Du får gå hem samma dag som operationen sker. Det kan göra lite ont i såret till att börja med. Vävnaden under såret känns ofta lite hård under flera veckor efter operationen. Det är naturligt och en del av läkningsprocessen.

Ibland kan det uppstå en infektion i operationssåret. Symptomen på detta är ökande värk från operationssåret, rodnad, svullnad och feber. Kontakta då den mottagning som opererade dig så att du får snabb hjälp.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top