Skip to Content

Gallsten

Det är vanligt med stenar i gallblåsan. De flesta märker inte ens av dem men ibland kan gallsten ge betydande besvär. Det vanligaste är att man får ont i magen, ofta efter eller i samband med måltid. Aleris erfarna kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär.
Det är vanligt med stenar i gallblåsan. De flesta märker inte ens av dem men ibland kan gallsten ge betydande besvär. Aleris erfarna kirurger bedömer, utreder och behandlar dina besvär.

Det vanligaste är att man får ont i magen, ofta efter eller i samband med måltid. Smärtan är i det typiska fallet förlagd till övre högra delen av buken där gallblåsan är belägen, i underkant av levern. Smärtorna kan stråla bak mot rygg och höger skuldra. I många fall är smärtorna mindre typiska.

Man kan drabbas av komplikationer till gallsten. Dels kan gallblåsan bli inflammerad (Cholecystit), vilket yttrar sig som ihållande smärtor i buken, ömhet upp till höger i buken och allmän sjukdomskänsla ofta med feber. Gallsten kan också leda till gulsot. Detta beror då på att stenar har vandrat ner och täppt till de djupa gallvägarna så att gallan inte kan passera till tarmen. Tillståndet syns oftast bäst i ögonvitorna som då gulfärgas och dessutom förlorar avföringen sin färg.

Vid komplikationer till gallsten bör man uppsöka sjukvård relativt akut. Gallstensanfall eller gallstenrelaterade besvär är den vanligaste orsaken till att man opererar bort gallblåsan och de stenar som finns i den.

Ultraljud och blodprovstagning är det första steget till en diagnos och det kan en läkare på vårdcentralen hjälpa dig med. Efter den första bedömningen på vårdcentralen kan du vid behov bli remitterad till kirurg för bedömning av hur ditt besvär bör behandlas.

Om behandlingen

Gallstenoperation innebär att man med titthålsteknik (laparoskopi) opererar bort gallblåsan med steninnehåll men lämnar kvar de djupa gallvägarna och därmed gallproduktion och funktion. Operationen görs som dagkirurgiskt ingrepp i narkos vilket innebär att du går hem samma dag som du opereras.

Du stannar på uppvakningsenheten några timmar efter operationen och kan därefter gå hem. Man brukar behöva smärtlindring de första dagarna efter ingreppet men sjukskrivning utöver en vecka brukar som regel inte behövas.

Komplikationer är ovanligt efter en galloperation men om du får ont i magen, feber eller lokal rodnat vid operationssåren bör du kontakta opererande enhet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.Back to top