Skip to Content

Klinisk fysiologi

Aleris utför undersökningar inom klinisk fysiologi (hjärt-, kärl-, lungundersökningar). Exempel på undersökningar är arbetsprov, långtidsregistrering av blodtryck och ekg, ultraljud av hjärta/kärl samt spirometri .

Aleris är en av Sveriges största utförare av klinisk fysiologi. Våra läkare har specialistkompetens och många års klinisk erfarenhet.

Kontakta Klinisk fysiologi

Om du vill om- eller avboka din tid eller har andra frågor, kontakta oss via vår chat. För säker kontakt krävs inloggning med BankID.

Kontakta oss

 

Back to top