Skip to Content

Hjärt- och kärlundersökningar

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet är mycket vanliga och utgör den största sjukdomsgruppen i Sverige. 

Om du har besvär från kärl-kärlsystemet kan du få en remiss till oss för utredning. Vi utför följande undersökningar.

 

Back to top