Undersökningssvar

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Remittenten har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället. Om du önskar kopia på ditt undersökningssvar hänvisar vi i första hand till din remitterande läkare.