Undersökningssvar

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Remittenten har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället. Observera att vi för närvarande (februari 2022) har långa svarstider på långtids-EKG. Det kan för närvarande dröja upp till fyra veckor innan din läkare har svaret på undersökningen. Vi jobbar för fullt på att komma ikapp.