Undersökningssvar

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Remittenten har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.