Skip to Content

Remittentinformation Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab)

Vi har korta svarstider och du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. På remissen kan du även informera oss om patienten till exempel sitter i rullstol eller behöver tolk. Var vänlig notera även aktuellt telefonnummer till patienten. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar.

Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab) har avtal med Region Stockholm inom vårdval klinisk fysiologi. Patienter boende utanför Region Stockholm behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sin hemregion.

Ackrediterade metoder Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab)

Ackrediterade metoder

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt våra kliniskt fysiologiska metoder som är av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnummer 10179.

Läs mer >

Remisser/elektroniska remisser

Remittering till oss

Här hittar du information om hur du remitterar till oss.

Läs mer >Sara Karlsson

Verksamhetschef

Verksamhetschef Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab) Folkungagatan, Hötorget, Sabbatsberg och Sophiahemmet, samt astma och allergi vid Sophiahemmet.

Riikka Rydman

Överläkare Klinisk fysiologi

Carl-Olof Ekman

Överläkare Klinisk fysiologi

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet
Aleris Fysiologlab Folkungagatan

Issam Mohsen

Överläkare Klinisk fysiologi

Karun Korkmaz

Överläkare Klinisk fysiologi samt även kärl- och thoraxkirurg

Aleris Fysiologlab

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi och Flygläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top