Ackrediterade metoder Aleris Klinisk Fysiologi (f d Fysiologlab)

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt våra metoder inom klinisk fysiologi, som är av Swedac ackrediterade för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnummer 10179.

Aleris_Ultraljud_Solna_191-ny.jpg