Skip to Content

Koloskopi

En koloskopi är en invärtes undersökning av tjocktarmen och den sista delen av tunntarmen. Instrumentet som används kallas koloskop. På Aleris arbetar skickliga gastroenterologer med lång erfarenhet av mag- och tarmsjukdomar.

 

Så går undersökningen till

Instrumentet består av en lång böjlig slang med en liten kameralins längst fram. Det förs in genom ändtarmen, vidare genom hela tjocktarmen och ev. in i den sista delen av tunntarmen. Bilden överförs till en TV-skärm där läkaren i stor förstoring kan inspektera din tarm.

Förutom att se hur tjocktarmen ser ut kan läkaren även ta vävnadsprover och genomföra olika behandlingar med hjälp av instrumentet, t.ex. ta bort polyper. Koloskopin kan till exempel visa om det finns inflammation, polyper eller tumörer i tjocktarmen.

Före undersökningen

Innan undersökningen påbörjas måste tarmen rengöras med hjälp av laxermedel. Instruktioner för hur förberedelserna går till får du i samband med kallelsen till undersökningen.

Under undersökningen

Innan undersökningen påbörjas smörjs ändtarmsöppningen in med en glidsalva. Därefter för läkaren koloskopet via ändtarmen.

Under undersökningen blåses små mängder luft in i tarmen för att slemhinnan ska synas tydligt. När instrumentet förs upp genom tarmen kan det ibland uppstå ett kortvarigt magknip, framförallt när krökarna på tarmen passeras. Magknipet håller oftast i sig några sekunder för att sedan avta när kröken passerats. Hur undersökningen upplevs av den enskilde beror bland annat på hur känslig och krokig tarmen är.

Om undersökningen upplevs obehaglig kan du vid behov få avslappnande och smärtstillande mediciner som en spruta direkt i blodet, effekten kommer då mycket snabbt och man kan snart fortsätta undersökningen.

Om du är orolig för undersökningen kan du också få avslappnande och/eller smärtstillande medel innan undersökningen påbörjas.

Undersökningen tar i genomsnitt 20 minuter att genomföra.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du känna dig lite spänd och uppblåst i magen på grund av luft som blåsts in i tarmen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
 

 Matförslag inför undersökningen

Här får du tips och förslag på vad du kan/får äta veckan före undersökningen.

Läs mer >

Vanliga frågor

Vad menas med klar dryck? Vad kan jag äta/inte äta inför koloskopi? 

Läs mer >


Back to top