Skip to Content

Sigmoideoskopi

Sigmoideoskopi är i princip samma undersökning som en koloskopi. Skillnaden är att det endast är den s-formade, nedre delen av tjocktarmen som undersöks, den så kallade sigmoideum. På Aleris arbetar skickliga gastroenterologer med lång erfarenhet av mag- och tarmsjukdomar.

Sigmoideoskopet är ett smalt böjligt instrument med en liten kameralins längst fram. Bilden överförs till en TV-skärm där läkaren i stor förstoring kan inspektera din tarm.

Före undersökningen

För att undersökningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att nedre delen av tarmen är tömd på innehåll. Instruktioner för hur förberedelserna går till får du i samband med kallelsen till undersökningen.

Under undersökningen

Innan undersökningen påbörjas smörjs ändtarmsöppningen in med en glidsalva. Därefter för läkaren in sigmoideoskopet via ändtarmen och fortsätter upp igenom tjocktarmens nedersta del. Vid behov kan vävnadsprover tas från tarmslemhinnan, och eventuella polyper kan avlägsnas. Undersökningen tar bara några minuter och brukar inte upplevas som särskilt obehaglig.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man känna sig lite spänd och uppblåst i magen på grund av den luft som blåsts in i tarmen. När luften kommer ut brukar obehagen försvinna. Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.


Matförslag inför undersökningen

Här får du tips och förslag på vad du kan/får äta veckan före undersökningen.

Läs mer >

Vanliga frågor

Vad menas med klar dryck? Vad kan jag äta/inte äta inför koloskopi? 

Läs mer >


Back to top