Skip to Content

IBS - irritabel tarm

IBS, eller irritabel tarm, är en funktionell mag-tarmsjukdom som medför störd funktion och ökad känslighet i mag-tarmkanalen. På Aleris arbetar skickliga gastroenterologer med lång erfarenhet av mag- och tarmsjukdomar.

Symtomen består av ont eller obehag i magen samt en störd tarmfunktion som leder till diarré och/eller förstoppning samt ofta uppblåsthet och gasighet. Graden av symptom varierar mycket mellan olika individer.

Många har så lindriga symtom att man aldrig söker sjukvård. De som har kraftigare symptom, som även påverkar livsföringen/ livskvaliteten, söker oftare sjukvård för att få hjälp. 

Inget specifikt test

Om symptomen är typiska, fyller symptomkriterierna för IBS, behöver man inte göra någon stor utredning, oftast räcker det med några enkla blodprover. Det finns inget specifikt test man kan göra för att bekräfta eller dementera IBS diagnosen, utredningen syftar till att utesluta andra orsaker.

Utesluter andra orsaker

Vid atypiska symptom, t.ex. blod i avföringen, kraftiga diarrébesvär eller debut av symptomen över 45 års ålder görs en mer omfattande utredning med exempelvis endoskopisk undersökning av tjocktarmen för att utesluta annan orsak till symptomen. IBS är ett ofarligt tillstånd men kan vara väldigt besvärligt och påverka livet mycket hos en del individer.

Ökad känslighet och störd funktion

Man vet idag inte exakt varför man får IBS men mycket forskning pågår för att kartlägga de bakomliggande mekanismerna. Man kan beskriva det som om att man har en ökad känslighet och störd funktion i mag-tarmkanalen som leder till att de "vanliga" händelserna, d v s transport och processande av födan, som normalt sett ska ske utan att vi blir varse om händelserna, ger upphov till symtom enligt ovan.

Lindrande behandling

Det finns ingen botande behandling men mycket kan göras för att lindra symptomen. Såväl livsstilsförändringar som medicinsk och psykologisk behandling kan vara aktuella i behandlingsarsenalen.

Om du har frågor, välkommen att kontakta oss.Qayium Nekzada

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Marios Illiadis

Specialistläkare


Back to top