Skip to Content

Neurologi

Aleris erbjuder medicinsk bedömning, utredning och behandling inom allmän neurologi.
Vi tar emot personer med symptom som till exempel huvudvärk, yrsel, kraftnedsättning, känselstörning, förlångsammade rörelser och krampanfall.

 Amalia Feresiadou

Specialist i neurologi

Aleris Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Elinor Ben-Menachem

Specialist och professor i neurologi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Katherina Nousia

Specialist i neurologi

Aleris Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Peter Borenstein

Neurolog

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Magnus Wentzel

Neurolog

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Back to top