Immunterapi som cancerbehandling

Immunterapi är ett samlingsbegrepp för läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna. Immunterapibehandling är alltid individuell och noga övervägd, och har visat sig ge bra effekt och ökad överlevnad för vissa patienter.