Immunterapi kan användas som cancerbehandling

Immunterapi är ett samlingsbegrepp för läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna.

Läkemedlen ges intravenöst, det vill säga genom en nål direkt i blodet. Immunterapibehandlingarna kan vara krävande och ge mycket besvärliga biverkningar men de kan också ge bra effekt och ökad överlevnad när de ges till rätt patienter. Behandlingen är individuell och noga övervägd. Immunterapi kan ges i kombination med varandra och med andra typer av cancerläkemedel.

På immunterapier forskas det intensivt och läkemedlens användningsområden utökas efterhand de visar effekter. Exempelvis så kallade checkpointhämmare har visat effekt mot flera cancerformer från att initialt framför allt ha använts mot långt gången malignt melanom. Här på Christinakliniken erbjuder vi behandling i linje med den senaste forskningen. Vi behandlar patienter i harmoni med samma riktlinjer som offentliga vårdgivare och i samarbete med den offentliga vården.