Skip to Content

Operation av näsmusslorna – Konkotomi

Förstorade näsmusslor kan orsaka nästäppa och behandlar man näsmusslorna kan nästäppan minska. Delvis kan även rinnandet från näsan minska.

Vad är näsmusslor?

Näsmusslorna är slemhinnebeklädda benutskott som fäster i näsans sidovägg. Det finns tre näsmusslor på varje sida. Vid konkotomi så är det som regel den nedre näsmusslan som behandlas. Behandlingen av näsmusslan är oftast termisk, vilket betyder att det är en värmebehandling. Det kan också förekomma öppen kirurgi.

Viktigt att tänka på före operationen av näsmusslorna

Om man har mediciner som kan påverka blödningsbenägenheten till exempel Trombyl eller annan blodförtunnande medicin som Voltaren, Ipren och liknande ska man sluta använda dem före operationen. Detta för att minska risken för blödning. Vid behov går det bra att ta Alvedon och Panodil.

Hur gör man med mat och dryck före operationen?

Eftersom vi som regel utför operationen i lokalbedövning så behöver man inte vara fastande. I undantagsfall när operationen ska göras i narkos får man följa speciella fasteinstruktioner. Dessa bifogas kallelsen.

Operationsdagen

På operationsdagen får man träffa kirurgen som ger en förberedande sprej alternativt tamponad med bedövningsmedel och avsvällande medel. Innan operationen får man ytterligare bedövning som sprutas in på slemhinnorna.

Vad händer när jag kommer hem?

I regel gör det inte ont efter en värmebehandling av näsmusslorna. Om smärta skulle förekomma brukar vi rekommendera Alvedon och Ipren i kombination. Man sätter inte in någonting i näsan efter operationen. Den omedelbara effekten av den termiska behandlingen av näsmusslorna är en svullnad, så första veckan är det mycket svullnad i näsan att förvänta.

Vi rekommenderar därför att skölja näsan med saltvatten antingen med sprej till exempel Renässans alternativt Physiomer eller med sprutan Nasaline. Saltlösningen kan man blanda själv, bruksanvisningar om blandningen kan man få av personalen om man så önskar.

Vilka komplikationer finns det till operationen?

Det är sällsynt med komplikationer över huvud taget men två komplikationer som kan inträffa är blödning och infektion.

Behöver man vara borta från arbetet/skolan?

I regel behövs det ingen sjukbortvaro från skola eller arbete.


Back to top