Skip to Content

Tinnitus

Tinnitus innebär att du hör ett ljud i örat som ingen annan hör. Ofta låter det som en ton men det kan också ha en annan karaktär.

Det är vanligt att uppleva stress och irritation för den som lever med tinnitus. Ljudet kan ha olika styrka för olika personer. Om du har stora besvär av tinnitus kan du söka till en öron-näsa-halsspecialist. 

Det finns olika behandlingsalternativ och gemensamt för dem är att de syftar till att du ska kunna hantera tinnitusbesvären och påverkas mindre negativt av dem, men det finns ingen bevisad botande effekt.

 


Back to top