Skip to Content

Axelkirurgi

Det är vanligt med skador och olika sjukdomstillstånd i axelregionerna. Ont i nacken och axeln är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård vid en allmänläkarmottagning.

Drabbas man av smärta och värk i axelregionen kan det ofta leda till långa sjukskrivningsperioder. Smärttillstånden kan ofta orsakas av inflammation i senor och slemsäckar runt själva axelleden. 

Besvär i överkroppens muskler, leder och skelett drabbar alla åldersgrupper. Du som är ung kan drabbas av upprepade urledvridningar, så kallade luxationer. Är du medelålders är inflammationer och senskador inte ovanliga. Den äldre befolkningen drabbas ofta av förslitningar så kallad artros.

Utvecklingen inom axelkirurgi har skett explosionsartat. Därför kan allt fler behandlas med en axeloperation. Om du har besvär i axel, skuldra eller överarm kan du vända dig till någon av Aleris ortopedmottagningar.

Våra ortopeder bedömer, utreder och behandlar dina besvär. Vissa mottagningar har särskild kompetens inom idrottsskador.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top