Skip to Content

Akromionplastik

Om axeln utsätts för hög belastning och/eller upprepade och ensidiga rörelser finns det en risk för så kallat inklämningssyndrom i axelleden. För att minska smärtan och öka rörelseomfånget kan man ibland behöva göra en akromionplastik.

Axelleden har det största rörelseomfånget av kroppens alla leder. Funktionen bygger på ett samspel mellan rörelser av överarmen, skulderbladet och nyckelbenet. Axelleden stabiliseras bland annat av fyra korta muskler som går från skulderbladet till axelkulan. Tre av dessa går samman i ett senfäste, rotator-kuffen, som fäster högt på ledkulan.

Inklämningssyndrom i axelleden, impingement, är den vanligaste orsaken till axelsmärta. Orsaken är att det uppstått en trängsel mellan ledkulan och den utskjutande delen på skulderbladet som bildar taket i axelleden. I detta utrymme går rotatorkuffens senmanschett och här finns också en slemsäck som blir inflammerad.

När görs en akromionplastik?

För att minska smärtan och öka rörelseomfånget kan man göra en ASD (artroskopisk subakromiell dekompression), även kallad akromionplastik, om inte medicinering och sjukgymnastik hjälper. Syftet med denna titthålsoperation är att fräsa bort ben från undersidan av skulderbladstaket och därigenom höja taket i axelleden så att slemsäck och senmanschett kan röra sig fritt utan trängsel.

 

Så här går operationen till

Innan operationen röntgas din axelled och ortopeden gör en noggrann undersökning av din axel. I din kallelse till operationen kommer du att få särskilda instruktioner om hur du ska förbereda dig.

När du har blivit sövd, eller fått en blockad med lokalbedövningsmedel, undersöker ortopeden stabiliteten i din axelled. Sedan görs en titthålsundersökning, så kallad artroskopi, av axelleden. Med titthålsinstrumentet tittar ortopeden in i din axelled och undersöker ledytor, senfästen och ledkapsel.

Om det finns tecken på en trängsel fräser ortopeden bort cirka 5 mm ben från undersidan av den del av skulderbladet som utgör taket i axelleden.


Efter operationen

Axeln kan kännas stel och svullen några dagar efter operationen. Direkt efter operationen kommer du att få hjälp att komma igång med rörelseträning som du sedan ska fortsätta med varje dag under din rehabilitering.

Sjukskrivningstiden varierar mellan 3 till 6 veckor beroende på hur du mår, vilken axel som är opererad och vilken form av arbete du har.Back to top