Skip to Content

Axelinstabilitet

Att vrida axeln ur led, så kallad luxation, är en både smärtsam och obehaglig upplevelse. När axeln går ur led bör den komma i rätt läge så snart som möjligt eftersom det är ett mycket smärtsamt tillstånd.

Luxation sker oftast hos unga, aktiva individer under 30 år. Om luxationen sker när man är över 40 år, är det ibland i kombination med andra typer av skador. Det finns också de som är generellt överrörliga där axelleden kan hoppa ur led upprepade gånger utan att något särskilt har inträffat.

För varje gång axeln går ur led ökar risken för skador på brosket i leden och på ledkapseln. Stabilitetsträning kan minska risken för återfall men ibland krävs en operation för att komma tillrätta med problemet.

Så här går operationen till

Du får till att börja med träffa en ortoped som är speciellt kunnig på axelledens sjukdomar. Ibland behövs en magnetkameraundersökning eller datortomografi, så kallad skiktröntgen,  före operation, men ofta räcker det med en vanlig röntgenundersökning.

Du och narkosläkaren kommer gemensamt fram till bästa bedövningsform för dig. Yngre patienter opereras oftast i narkos, medan lite äldre ofta väljer en axelblockad med lokalbedövningsmedel.

Operationen görs sedan med artroskopisk (titthålskirurgisk) eller öppen teknik beroende på vilka skador det handlar om och vilken teknik ortopeden väljer just i ditt fall. I många fall kan operationen göras med artroskopisk teknik. Artroskop är ett tunt metallrör med en lins i spetsen som gör att läkaren kan se insidan av leden på en bildskärm. Med hjälp av artroskopet kan ortopeden fästa tillbaka de lösslitna ligamenten.

Efter operationen

De första 2-3 veckorna ska armen vila i en slinga dygnet runt, med undantag för de stunder då man ska träna. En sjukgymnast hjälper till att göra ett individuellt program så att träningen sker på bästa möjliga sätt.

Sjukskrivningens längd är mycket beroende på vilket arbete som du har, den kan variera från en vecka upp till flera månader. Återgång till kontaktidrott kan ske efter sex månader.Back to top