Skip to Content

Axelprotesoperation

Axelprotes är idag en väl etablerad operation. Den vanligaste orsaken till operation är förslitning, så kallad artros, men även reumatisk sjukdom och akuta frakturer opereras med protes.

Vid operationen avlägsnas ledkulan och ersätts med en metallkula som ofta förankras med ett skaft som går ner i överarmens märghåla. Ibland ersätts också ledskålen med en ny ledskål av plast. Protesdelarna sätts fast med bencement eller har en yta som gör att de kan växa fast.

Så här går operationen till

Före operation görs en noggrann utredning med röntgen, ultraljud eller MR och ibland även en datortomografi, så kallad skiktröntgen. Ortopeden undersöker din axel och ni kommer gemensamt överens om det är nödvändigt att byta ut din axel och ersätta den med en axelprotes.

Operationen utförs i narkos och du får också en axelblockad för att du inte ska ha ont efter operationen. Via ett öppet snitt avlägsnas din gamla led kula och ersätts med en ny. För att kunna göra detta måste en sena på framsidan av axeln delas. Ibland måste också ledskålen bytas ut vilket göra att operationen tar betydligt längre tid, ibland mer än 2 timmar.

Efter operationen

Första natten efter operation fixeras din arm intill kroppen med ett bandage. Därefter får du en slinga att vila armen i. Denna kommer du att bära i allt mellan 2-6 veckor beroende på vilken sorts protes du fått.

Det tar upp till 6 månader innan du kan använda din arm fritt och upp till ett år innan du tränat upp den helt.Back to top