Skip to Content

Fotkirurgi

Fot- och fotledskirurgiska ingrepp görs för att minska smärta, öka möjligheten till smärtfri förflyttning och att kunna använda skor utan att få ont i foten. Många ingrepp görs på grund av förslitning, artros, skador, medfödda missbildningar, reumatiska sjukdomar och idrottsrelaterade skador i fot och fotled.

På Aleris mottagningar för fotkirurgi träffar du specialister som bedömer och behandlar dina besvär.

Knölar vid stortån kan bero på en snedställning av stortån, så kallad hallux valgus eller påbörjad artros. Böjda småtår, så kallade hammartår, är ett besvär som ofta förekommer tillsammans med hallux valgus.

Andra problem med fötterna kan vara förslitningar i fotleden. Även steloperationer och fotledsproteser åtgärdas vid några av våra mottagningar.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top