Skip to Content

Fotartros

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden.

Fotledartros kan behandlas med fotledsprotes eller steloperation, artros i underliggande leder med begränsade steloperationer. Ibland kan dessa operationer göras med titthålskirurgi.Back to top