Skip to Content

Höftartroskopi

Artroskopi, ortopedisk titthålskirurgi, är en teknik som används för att undersöka och behandla skador i leder. Aleris ortopeder har stor erfarenhet av denna teknik.

Artroskopi används oftast för behandling av knäleder och axelleder, men metoden kan användas i många andra av kroppens leder, som exempelvis fotled, armbågsled och höftled.

Före operationen

Inför artroskopin kommer du att ha ett förberedande samtal med din läkare som gör en allmän hälsobedömning och undersöker den led som ska behandlas. Läkaren informerar dig också om vilken typ av bedövning som rekommenderas.

I din kallelse kommer du att få instruktioner om ifall du ska fasta inför undersökningen och hur du ska tvätta dig kvällen innan.

Under operationen

Efter att du blivit sövd eller fått lokalbedövning, gör läkaren ett litet stickhål i huden. Genom detta förs ett mycket tunt metallrör, artroskop, in i leden. Röret har en lins i spetsen så att ortopeden via en videokamera kan se insidan av leden på en bildskärm.

Däredter sprutar läkaren koksalt in i leden genom en slang som är kopplad till artroskopet. Det gör att ledkapseln spänns upp och läkaren kan lättare se området. Hela leden kartläggs och de förändringar som behöver behandlas åtgärdas ofta direkt.

Efter operationen

Vilka förhållningsorder som gäller efter din operation beror på vilken typ av ingrepp som har gjorts. Hudsnitten läker vanligen inom ett par veckor.

Ibland kan man känna en lätt ömhet och ha ärrknölar under en längre tid efter operationen.Back to top