Skip to Content

Korsbandsskada

Skador på det främre korsbandet sker oftast i samband med idrottsutövning eller annan fysisk aktivitet.

Skador på korsbandet kan leda till instabilitet. Det som avgör vilken behandling som är lämplig är din ålder och förväntad fysisk aktivitetsnivå. Ofta kan behandling med muskelrehabilitering leda till fullgod knäfunktion, men om man är idrottsligt aktiv krävs ofta en operation för att stabiliteten i knäet ska bli tillräcklig.

Vid en korsbandsoperation används en sena på lårets baksida eller en bit av knäskålssenan till att göra ett nytt korsband. Direkt efter operationen får du komma upp och gå med två kryckor. Rehabiliteringen, med hjälp av sjukgymnast, pågår i minst sex månader.Back to top