Skip to Content

Meniskskada

Meniskernas huvudsakliga funktion är att ta upp stötar i knäleden, genom en fördelning av kraft i samband med belastning och rörelse. Det finns ingen standardbehandling för meniskskada. Som grundregel försöker man att bevara så mycket av menisken som möjligt.

En intakt menisk kan minska risken för artrosutveckling. Meniskerna bidrar också till knäledens stabilitet.

Små meniskskador kan läka av sig själva. Vid knäskador där läkaren misstänker en meniskskada brukar man därför få avvakta ett par veckor för att se om besvären försvinner.

Före en meniskoperation

Innan en operation kan bli aktuell behövs en noggrann utredning hos först husläkare/ vårdcentral och sedan hos en ortoped, en specialistläkare som arbetar med rörelseorganen och deras sjukdomar. Inför operationen kommer du att få instruktioner om vilka förberedelser som är nödvändiga.

Under operationen

Diagnosen ställs genom magnetkameraundersökning eller artroskopi, ortopedisk titthålskirurgi. Om läkaren upptäcker en skada på menisken under artroskopin kan den åtgärdas direkt. Är man yngre än 35 år kan sprickor ofta sys ihop.

Det är vanligt att den skadade delen av menisken skärs bort eller slipas ner. Det är ovanligt att läkaren tar bort en hel menisk, däremot måste lösa meniskbitar opereras bort.

Efter meniskoperationen

Efter titthålsundersökningen, då man har tagit bort en liten del av menisken, kan man snart gå normalt igen. Om man har sytt menisken ska man använda en skena i cirka sex veckor, men rehabiliteringen kan ta upp till sex månader.

När det gäller fysisk aktivitet och vardagsmotion under behandlingstiden är det viktigt att du hör med din läkare vad som gäller för dig. I många fall kan lätt rörelse som inte ger smärta fungera bra.Back to top