Skip to Content

Diskbråck

Lyft av tunga föremål och samtidig vridrörelse kan utlösa diskbråck men det är inte helt klarlagt om belastning av ryggen är det som orsakar själva förändringen i disken, sannolikt beror disksjukdomen i huvudsak på ärftliga faktorer.

Definition:

Fokal utbuktning från mellankotskivan (disken).

Orsak

Åldersförslitning i disken vilket ger en försvagning av det yttre skiktet (anulus fibrosus) i disken. Lyft av tunga föremål och samtidig vridrörelse kan utlösa diskbråck men det är inte helt klarlagt om belastning av ryggen är det som orsakar själva förändringen i disken, sannolikt beror disksjukdomen i huvudsak på ärftliga faktorer.

Diskbråck kan uppstå spontant eller vid ett lyft eller liknade. Detta är utlösande händelse men diskbråck uppstår inte i en tidigare frisk disk. I enstaka fall vid mycket kraftigt trauma kan diskbråck uppstå i en tidigare frisk disk t ex fall från hög höjd. Smärtan uppstår när en nervrot kommer i kläm men kan också uppstå pga. den kemiska irritation av läckande ämnen från diskens inre som kommer i kontakt med nervroten när det blir sprickor i disk-kärnans omgivande hölje.


Symtom

Smärtor i ländryggen med hastigt påkommen eller gradvis ökande smärtutstrålning i ett ben (nervrotssmärta eller "ischias"). Ischias är namnet på den nerv som går ut i benet och värk från denna nerv kallas i dagligt tal för ischias. Ibland försvinner ryggvärken helt och endast nervsmärtan i benet kvarstår. Nervpåverkan av diskbråcket kan också ge domningar eller känselstörningar utefter nervrotens utbredning i benet. Nervförsörjningen till muskler kan också störas vilket ger en muskelförsvagning i benet.

Diagnostik

MRT, Magnetisk resonanstomografi, som brukar kallas"magnetröntgen", är det bästa sättet att se ett diskbråck på. Patienter som har pacemaker eller metallclips inopererade i hjärnan kan inte alltid genomgå MRT och då är datortomografi ett alternativ.

Behandling

De allra flesta diskbråck försvinner spontant inom 2-6 månader, ibland tar det längre tid. Kroppen bryter ned diskbråcket. Om smärtan inte minskat eller försvunnit inom ca 2 - 3 månader rekommenderar vi operation.

Behandling utan operation

Diskbråcket bryts oftast ned spontant, dvs. det försvinner utan annan åtgärd annat än att vänta. Man kan lindra smärtan med mediciner, t ex antiinflammatoriska medel och Alvedon. Sjugymnastik som syftar till att stärka den stabiliserande ryggmuskulaturen kan minska smärtan men är framför allt en behandling på sikt för att förebygga ny ryggsmärta.

Sjukgymnasten kan också dra i ryggen (traktion) för att minska diskbråckets tryck på nervroten, detta minskar ibland smärtan för stunden. Sjukgymnasten kan också utföra behandling med TNS eller akupunktur. TNS är en el-stimulering av nerver i huden som blockerar smärtsignalerna från nervsmärtan till hjärnan. Fungerar hos vissa patienter.

Akupunktur kan också blockera smärtsignaler men anses också kunna öka halten av kroppsegna morfiner i blodet (endorfiner) vilket ger minskad smärta.

Behandling med operation

Diskbråcksoperation i ländryggen är ett relativt litet ingrepp. Operationen sker oftast med hjälp av mikroskop och hudsnittet är ofta inte större än 3-5 cm. Operationen tar ca 30 minuter och görs i full narkos. Många kan gå hem samma dag som operationen sker, andra går hem dagen efter operationen.

Resultat och risker med operation

Det är stor chans att den utstrålande smärtan i benet minskar eller försvinner efter operationen (80-90 %). Andra nervbortfallssymtom såsom domning och/eller känselstörning har lite sämre prognos och kan kvarstå under lång tid eller bli bestående även om trycket från diskbråcket på nerven är borta.

Muskelförsvagning har också en sämre prognos och muskelstyrkan återfås inte alltid. Smärtan i ryggen minskar ofta efter operationen men det är inte lika bra resultat på ryggsmärtan efter operation som det är på nervsmärtan i benet.

Grundorsaken till diskbråck beror på åldersförslitning i disken och vid operationen tas endast en lite del av disken bort (det som komprimerar nervroten) men disken i övrigt kan vi inte påverka. Enligt det nationella ryggregistret är ca 75 % av de opererade diskbråckspatienterna nöjda efter operationen.

Risker/ komplikationer

Djup, allvarlig infektion är mycket ovanligt liksom ytlig sårinfektion, risken är mindre än 1 %. Nervskada vid operatioen är också mycket ovanlig. Punktion av nervsäcken (duraskada) är ovanlig och läker ofta utan kvarstående besvär. Det ger ett läckage av ryggmärgsvätska under operationen och kan resultera i huvudvärk en tid efter operationen.

Välkommen att kontakta oss.Back to top