Skip to Content

Kotförskjutning

Smärtor i ländryggen med eller utan smärtutstrålning i benen kan ofta öka vid ökad belastning av ryggen. Att avlasta ryggen i liggande lindrar ofta smärtan.

Smärta i ländryggen

Kotförskjutning kan leda till smärtor i ländryggen med eller utan smärtutstrålning i benen. Smärtan ökar ofta vid ökad belastning av ryggen. Att avlasta ryggen i liggande lindrar ofta smärtan. Kotförskjutning definieras som: Defekt i kotbågen (spondylolys) samt glidning mellan kotorna (olisthes).

Ofta medfödd försvagning

Det finns sannolikt flera orsaker till detta tillstånd. Dels en grupp (som är den största) där defekten i kotbågen är en medfödd försvagning. Detta kan ses hos barn och ungdomar.

Tillståndet finns också överrepresenterat hos individer som utsätter sin rygg för stora påfrestningar då ryggen böjs bakåt, till exempel hos unga elitgymnaster, utövare av amerikansk fotboll och liknade. Det kan också orsakas av ett olycksfall där ryggen böjs kraftigt bakåt, exempelvis vid fall från ett tak.

Defekten i kotbågen medför att den stabiliserande kraften, som kotbågen med sina facettleder utgör, går förlorad och stabilitet mellan kotorna upprätthålls av disken. Glidningen sker sannolikt oftast i barndomen eller tonåren men ger hos de flesta inga symtom.

I vissa fall leder det senare i livet till lokal ryggsmärta och/eller nervrotsinklämning i rotkanalen och efterföljande nervsmärta i benet/benen. Även unga individer kan få ont i ryggen på grund av spondylolisthes. I Sverige har ca 4-5 procent av befolkningen denna förändring men endast ett fåtal får besvär.Diagnostik

Vanlig röntgen, datortomografi och MRT (magnetisk resonanstomografi).

Behandling

Konservativ behandling (utan operation) rekommenderas i första hand. Sjukgymnastik, kognitiv beteendeterapi, TNS, smärtstillande mediciner, akupunktur etc. I sista hand när inte konservativ behandlig ger tillräcklig smärtlindring är steloperation ett alternativ. Man syftar då att få de glidna kotorna att växa samman med överbroande ben för att ta bort rörelsen i disken som anses vara "smärtmotor".

Operation

Operationen inleds med att vi tar bort den lösa kotbågen och därefter gör en steloperation. Steloperation innebär att vi vill få bakre och yttre delarna av två eller flera kotor att växa ihop med överbroande ben. Detta uppnår vi genom att "skada" kotornas bakre/yttre yta samt att stimulera läkningen genom att lägga det ben som tagits bort tidigare vid operationen på utsidan av kotorna. I benet finns protein som stimulerar benläkning.

Det händer att det överblivna benet inte räcker till för att skapa bra förutsättningar för ett gott resultat. Vi måste då ta extra benvävnad från bakre delen av bäckenbenet. Ofta väljer vi att stabilisera kotorna på ömse sidor om en disk med skruvar i kotorna och sammanlänkande stag, ibland väljer vi ett yttre stöd i form av en stödjande ländryggskorsett som ska bäras i fem månader. Ibland ligger nervrötterna i kläm i rotkanalerna på ömse sidor. Vi använder då skruvar och stag för att kunna dra isär kotorna något (för att avlasta nervroten) och få dem att läka fast i det läget.

Resultat

Det finns en relativt god chans att patientens tillstånd förbättras efter steloperationen. Det finns emellertid en viss risk att operationen leder till en försämring. Enligt det svenska ryggregistret svarade patienter som genomgått operationen efter 1 år, 2 år respektive 5 år efter operationen enligt nedan.

 

Nöjd med op

Tveksam          

Missnöjd

Efter 1 år 

69 %

17 %

14 %

Efter 2 år 

63 %  

14 %

23 %

Efter 5 år 

70 %

12 %

19 %

 

Risker komplikationer

Djup och allvarlig infektion är mycket ovanlig liksom ytlig sårinfektion, risken är mindre än 1 procent. Nervskada vid operatioen är också mycket ovanlig. Punktion av nervsäcken (duraskada) är ovanlig och läker ofta utan kvarstående besvär. Det ger ett läckage av ryggmärgsvätska under operationen och kan resulterar i huvudvärk en tid efter operationen. Efter operationen får man då ligga plant under 1-2 dygn.Back to top