Skip to Content

Steloperation ländrygg

Långdragen smärta i ländryggen är mycket vanlig, ca 80 % av befolkning har någon gång i livet haft ryggsmärta.

Orsak

Vi känner inte till orsaken till den exakta orsaken till smärta i ländryggen. Det finns mycket som talar för att smärtan kommer från ålderförändrad disk (-er) och facettleder. Ryggmuskulaturen kan också ge upphov till smärta då den ofrivilligt kontraherar sig för att minska rörelsen i ett smärtande kotsegment (kota – disk – kota).

Rökning bidrar till att diskarna utvecklar en för tidig åldersförslitning (degeneration)

Symtom

Smärta i ländryggen som kan var dov och molande men också kraftigt huggande ”som knivar”. Smärtan kan stråla ut mot höfterna och benen även om inte en nerv är i kläm.

Diagnostik

Klinisk undersökning. Vid långvarig ryggsmärta, mer än 3-4 månader kan man gå vidare med MRT (Magnetisk resonans tomografi), ”magnetröntgen” I första hand för att utesluta allvarliga sjukdomar men också för att bedöma diskarnas beskaffenhet.

Behandling

De allra flesta fall av ryggsmärta ska behandlas utan operation och smärtan läker ut spontant. I många fall kan smärtan lindras och förebyggas med sjukgymnastik. Långdragna smärttillstånd där sjukgymnastik eller andra behandlingar inte ger smärtlindring, kan steloperation vara ett alternativ.
Rökstopp är en mycket viktig del av behandlingen.

Operation

Vid det tillstånd vi kallar segmentell rörelsesmärta finns en distinkt värk i ländryggen som kan ar molande i sin karaktär alternativt huggande. Smärtan kan stråla ut mot skinkorna och låren. Är smärtorna så pass intensiva och långvariga (mer än 6 månader) och alla annan behandling har provats utan bestående resultat kan man överväga steloperation. Vid en steloperation fixerar man två eller tre kotor till varandra med hjälp av skruvar. Kotorna läker sedan långsamt ihop under loppet av 6-24 månader. Meningen är att den smärtande rörligheten mellan kotorna ska upphöra och det ska bli helt stelt i den smärtande delen av ryggen. Vi stelopererar endast en begränsad del av ländryggen och rörligheten i ryggen påverkas måttligt.

Rökning

Den som genomgår en steloperation måste vara absolut rökfri inför operationen och under det närmaste året efter operationen. Det är mycket stor risk att operationen misslyckas och måste göras om hos de patienter som inte lyckas vara rökfria.
Rökning hämmar läkningen av benväxt mellan de stelopererade kotorna under läkningsfasen vilket ofta leder till att skruvarna inte får hjälp av stabiliserande ben. Skruvarna lossnar då eller går då av inom ett år.

Resultat

En steloperation är en relativt stor operation att genomgå. Smärtan efter operationen varierar men många patienter har relativt svåra smärtor de första veckorna efter operationen. Återhämtningstiden varierar stort, vissa patienter mår relativt bra redan efter 1-2 månader, för andra kan det ta ett år innan slutresultatet nås. Man uppnår sällan ett smärtfritt tillstånd med steloperation. Det realistiska målet är att ryggsmärtan minskar. Enligt nationella ryggregistret är ca 70 % av patienterna nöjda med en steloperation. 5-10 % av patienterna får ökade smärtor efter operationen. 

Risker komplikationer

Djup, allvarlig infektion är mycket ovanligt liksom ytlig sårinfektion, risken är mindre än 0,5 %. Nervskada vid operatioen är också mycket ovanlig men det förekommer i 1-2 % av fallen att patienten får ökad nervsmärta eller känselnedsättning efter operationen. Punktion av ryggmärgshinnan (duraskada) är ovanlig och läker ofta utan kvarstående besvär. Det ger ett läckage av ryggmärgsvätska under operationen och kan resulterar i huvudvärk en tid efter operationen. Efter operationen får man då ligga plant under 1-2 dygn.Back to top