Skip to Content

Plastikkirurgi

Aleris Plastikkirurgi erbjuder estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi via våra kliniker i Stockholm, Umeå, och Malmö.

Estetisk plastikkirurgi är kirurgi för att förbättra eller förändra något i utseendet som man inte är nöjd med, antingen från födseln eller som uppkommit senare i livet. 

Rekonstruktiv plastikkirurgi innebär återskapande av ett utseende som förändrats på grund av sjukdom, olyckshändelse eller som är annorlunda på grund av en medfödd missbildning.

Boka konsulation på en av våra kliniker

Ett beslut om plastikkirurgi får aldrig stressas fram. För att du ska kunna ta välinformerade och insiktsfulla beslut, baserade på realistiska förväntningar, är du välkommen att boka tid för en konsultation hos en plastikkirurg på någon av våra kliniker. Du hittar kontaktinformation nedan.

Back to top