Skip to Content

Psykiatri

Praktikertjänst Psykiatri- nu en del av Aleris. 

Sedan första april är Praktikertjänst psykiatri en del av Aleris och har vi inte träffat dig tidigare så välkomnar vi dig till oss på Aleris. Du som patient kommer i stort sett träffa samma läkare och behandlare som innan, i samma lokal med den skillnaden att skyltar, kläder och brev ser lite annorlunda ut. Du kan läsa mer om vad det innebär för dig som patient här. 

Diagnoser och behandling

Vi behandlar allmänpsykiatriska tillstånd och psykiska problem såsom ångest och depression och kan erbjuda både läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Vi går då tillsammans igenom vad du upplever som problem, vilka symptom du har och hur din funktion i vardagen är. Vi diskuterar diagnos och vilken behandling som skulle kunna ha bästa effekten för just dig. 

En del av vårt utbud ingår i den offentligt finansierade vården. Andra delar är tillgängliga för dig som är privatbetalande eller har privat sjukvårdsförsäkring. Läs mer på respektive behandling och enhet.


Akuta ärenden

Vid akut fara för ditt eller någon annans liv, ring 112.

Aleris Psykiatri har två jourenheter, en i Rinkeby och en på Danderyds sjukhus. Nedan kan du läsa om vilken mottagning du kan kontakta.

Läs mer >


Ny patient

Första kontakten med oss sker vanligtvis genom att du ringer och gör en egenanmälan eller att du har fått en remiss från annan vårdgivare.

Läs mer >

Praktisk information

Här hittar du information om riktlinjer vid återbud och recept, gällande patientavgifter, sammanhållen journal, tystnadsplikt och sekretess, personuppgifter samt vem du kan kontakta om du har klagomål eller synpunkter på vården du får.

Läs mer >

Återbud och recept

Lämna alltid återbud om du inte kan komma, även om det är mindre än 24 timmar till besöket. Det är många som vill komma till oss, då kan vi ge tiden till någon annan.

Läs mer >

Vanliga frågor till Aleris Psykiatri

Vi svarar på era vanligaste frågor.

Läs mer >För remittenter

Om patienten inte är folkbokförd i vårt upptagningsområde ber vi er ange valfrihetsvård om det är patientens eget val. Om detta inte framgår i remissen kommer vi att kontakta dig innan vi tar ställning till remissen.

Läs mer >

Back to top