Skip to Content

Välkommen till Aleris Psykiatri

Aleris Psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm. Vi bedriver psykiatrisk behandling individuellt och i grupp. 

ISO-9001-small.jpg ISO-14001-small.jpg

Ny patient?

Första kontakten med oss sker vanligtvis genom att du ringer och gör en egenanmälan eller att du har fått en remiss från annan vårdgivare. 
Läs mer

Akutvård

Aleris Psykiatri har två jourenheter, en i Rinkeby och en på Danderyds sjukhus. Nedan kan du läsa om vilken mottagning du kan kontakta.
Läs mer

 

Allmänpsykiatri

Allmänpsykiatriska mottagningar för patienter över 18 år finns i Spånga, Kista, Mörby, Täby, Vallentuna, Åkersberga och på Lidingö.
Läs mer

 

Psykosvård

För personer med psykotiska symptom erbjuder vi utredning, bedömning och behandling vid mottagningarna på Danderyds sjukhus, Lidingö, Rinkeby, Täby och Åkersberga.
Läs mer

 

Heldygnsvård

Vid behov av psykiatrisk heldygnsvård samarbetar våra mottagningar i Kista, Spånga och Rinkeby i första hand med Norra Stockholms psykiatri vid S:t Görans sjukhus. 

För mottagningarna i Mörby, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Lidingö och på Danderyds sjukhus har vi tillgång till våra egna heldygnsavdelningar på Danderyd sjukhus, avdelning 150 och avdelning 151.

 


 

Öppenvård
Slutenvård
Är nöjda med vården i sin helhet
85%
Känner sig delaktiga i vårdplaneringen 
86%
Känner sig respektfullt bemötta
96%
Känner sig respektfullt bemötta 
97%
Skulle rekommendera mottagningen till andra 
91%
Skulle rekommendera avdelningen till andra 
95%

 

 

 

 

 


Första kontakten med oss sker vanligtvis genom att du ringer och gör en egenanmälan eller att du har fått en remiss från annan vårdgivare.

Praktisk information

Här hittar du information om riktlinjer vid återbud och recept, gällande patientavgifter, sammanhållen journal, tystnadsplikt och sekretess, personuppgifter samt vem du kan kontakta om du har klagomål eller synpunkter på vården du får.

Läs mer

Lämna alltid återbud om du inte kan komma, även om det är mindre än 24 timmar till besöket. Det är många som vill komma till oss, då kan vi ge tiden till någon annan.

Vanliga frågor till Aleris Psykiatri

Vi svarar på era vanligaste frågor.

Läs mer

För remittenter - Aleris Psykiatri

Om patienten inte är folkbokförd i vårt upptagningsområde ber vi er ange valfrihetsvård om det är patientens eget val. Om detta inte framgår i remissen kommer vi att kontakta dig innan vi tar ställning till remissen.

Läs mer

Back to top